Arii de practica

Contencios fiscal administrativ si interpretativ

Consiliere in orice problema de ordin fiscal (de ex. cu privire la impozite directe sau indirecte, impozite si taxe locale,…
Read More

Investitii financiare si imobiliare

Consultanță juridică privind redactarea, negocierea, semnarea și implementarea contractelor de vânzare-cumpărare în legătură cu active imobiliare/ mobiliare
Read More

Dreptul european al drepturilor omului (CEDO)

Consultanţă juridică de specialitate cu privire la competenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi la domeniile de aplicabilitate ale…
Read More

Dreptul Uniunii Europene. Contencios interpretativ european

Identificarea de strategii de planificare fiscala in legatura cu aspecte fiscale internationale
Read More

Drept bancar Efecte de comert Clauze abuzive

Contracte bancare. Produse bancare. Optimizare fiananciar bancară a portofoliilor și investițiilor
Read More

Restructurari societare si insolventa Gestiunea riscului. Auditare juridica

Asistenta juridică in legătura cu fuziuni, divizări și preluări active/ acțiuni/ părți sociale.
Read More

Dreptul specific profesionistilor

Consiliere cu privire la identificarea beneficiilor si riscurilor fiscale ale diverselor operatiuni si decizii de management
Read More

Achizitii publice. Concesiuni servicii de interes public

Asistentă juridică în faza elaborării documentației de atribuire, în faza desfășurării procedurii de atribuirii, la încheierea contractului de achiziții publice…
Read More

Drept civil general

cereri și acțiuni privind dreptul de proprietate sau alte drepturi reale: revendicare, fond funciar, partaj, rectificare și prestație tabulară, uzucapiune,…
Read More

Drept penal. Criminalitate economico – financiara

Criminalitate economico- financiară „White – Collar Criminality” reprezintă acel segment al criminalității prin care se urmărește maximizarea profiturilor prin folosirea…
Read More

Înscrierea în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare – AEGRM

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare – AEGRM constituie un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare si de publicitate,…
Read More

Dreptul familiei

Acțiuni având ca obiect desfacerea căsătoriei și cereri conexe cum ar fi partajul bunurilor aflate în coproprietate devălmașă;
Read More